Život sliepok nosníc

15.11.2020

Prirodzene sliepka znesie okolo 12 až 17 vajec za rok. V roku 1905 boli sliepky upravené, aby znášali 120 vajec/rok. A v roku 2016? Sliepka znesie 300 vajec za rok. Sliepky sú geneticky modifikované, aby produkovali toľko vajec, koľko sa ľuďom žiada. V roku 2019 dosiahla spotreba vajec na jedného obyvateľa úroveň 224 kusov.

VEĽKOCHOVY

Keďže samčekovia (kohútiky) sú pre velkochov neproduktívny (neznášajú vajcia), bývajú za živá pomletí v drtičke alebo udusení plynom. Vo voľnej prírode sa sliepka dožíva cca. 8 rokov. Vo veľkochove je to max. 1-2 roky.

Samičkám odrežú zobáky (pri plnom vedomí), alebo im ich roztavia pri vysokej teplote.  

Klietkový chov v minulosti

V minulosti boli klietky umiestnené v halách s intenzívnym osvetlením, ktoré svietilo až 17 hodín denne, pretože svetlo podporuje znášanie vajec.

Tieto praktiky boli zakázané od 1. januára 2012.

Zákaz sa však vzťahuje iba na konvenčné klietky. Popri nich existujú aj takzvané "obohatené" klietky, ktorých používanie nie je časovo obmedzené. V týchto klietkach má každá nosnica 50 cm2 priestoru navyše (t. j plocha troch zápalkových škatuliek).  

Slovensko sa v kvalite života sliepok radi na chvost Európy. Ako spotrebitelia si môžete overiť podmienky z akých vajcia, ktoré kupujete pochádzajú. Pomôžu vám k tomu kódy, ktoré nájdete na každom obale od vajec, či na každom vajíčku.

Kód 3- klietkový chov

Kód 2- podstielkový chov

Kód 1- chov s voľným výbehom

Kód 0- bio chov

Zdroj: glob,zoznam.sk
Zdroj: glob,zoznam.sk

KÓD3:OBOHATENÝ KLIETKOVÝ CHOV

Každá sliepka má k životu priestor len o málo väčší ako je hárok papiera A4. 

"Obmedzovanie pohybu je pre chovateľov výhodnejšie, pretože potom ušetria na krmive. Tieto klietky sú naskladané na seba na niekoľko poschodí a následne postavené v dlhých radoch vo veľkých priemyselných halách, do ktorých sa vojdú neraz aj státisíce sliepok."

Na Slovensku je asi 70 percent nosníc chovaných v klietkových systémoch, čo je takmer 3 milióny sliepok. 9 z 10 vajec, ktoré nájdete v obchode pochádza práve z klietkového chovu. 

Sliepky z klietkových chovov nemôžu uspokojovať svoje prirodzené potreby a nikdy neuvidia denné svetlo. Počas svojho krátkeho života nemôžu:

- prechádzať sa a prehrabovať sa v zemi

- kúpať sa v prachu

- stavať si hniezda

- roztiahnuť svoje krídla

- nie sú súčasťou kŕdľa

- nikdy nezažijú ani chvíľu kľudu

Dôsledkom je stres a frustrácia, ktoré ústia do agresívneho správania a neskôr do kanibalizmu. 

Sliepky chované v klietkovom chove sú kŕmené umelými kŕmnymi zmesami počas jedného roka. Potom sú vyskladnené a usmrtené. 

Zdroj: viacneznesiem.sk
Zdroj: viacneznesiem.sk

KÓD 2 :PODSTIELKOVÝ CHOV

Predstavuje chov nosníc vo vnútorných priestoroch bez klietok, vo veľkých halách. Na zemi sa nachádza napr. slama, hobliny, rašelina alebo piesok. Pri podstielkovom chove musia byť dodržané nasledujúce podmienky:

-na jednu nosnicu je vymedzený priestor najmenej 1110 cm2

-zabezpečený prístup nosníc k hniezdnym boxom a prachovému kúpeľu

-nosnica má aspoň 15 cm bidlového priestoru.

KÓD 1 :CHOV VO VOĽNOM VÝBEHU

Vo voľnom výbehu majú sliepky stály prístup k vonkajšiemu výbehu pokrytom prevažne vegetáciou, a vnútorné priestory musia spĺňať kritériá podstielkového chovu. V tomto chove sa môžu vtáky pohybovať v rôznych smeroch, čím im silnejú kosti, majú k dispozícii oveľa väčší priestor a v mnohom sa môžu správať prirodzene:

- počas dna prístup k voľnému výbehu

- najmenej 4 m2 na jednu sliepku

- vnútorné priestory obohatené o bidlá a podstielky

- v kuríne max. 12 sliepok na m2

Voľný chov však vôbec nič nezaručuje, ako môžete vidieť na tomto odkaze. Zábery zhotovili aktivisti za práva zvierat na jednej britskej farme, ktorá sa certifikuje, ako voľnovýbehová. Na tejto farme sa spolu tlačí v otrasných podmienkach okolo 32 tisíc sliepok.

https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/ako-vyzera-vony-chov-sliepok/dvthb84

Zdroj. VETIS
Zdroj. VETIS

KÓD 0-EKOLOGICKÝ BIO CHOV

V tomto type chovu sa podmienky musia čo najviac podobať tým prirodzeným a chovatelia musia spĺňať prísne podmienky na udelenie certifikátu.

- prístup k voľnému výbehu počas dňa

-najmenej 4 m2 na jednu nosnicu

hniezdne boxy, bidlá a podstielka vo vnútorných priestoroch

maximálne 12 sliepok na m2 v kuríne

krmené bio krmivom

- chované v ekologickom poľnohospodárstve

V prípade produkcie BIO vajec, je vyžadované kŕmiť sliepky krmivami ekologického pôvodu najmenej po dobu 6 týždňov. 

Zdroj: Zdravá príroda
Zdroj: Zdravá príroda

DOMÁCI CHOV 

Sliepky, ktoré sa chovajú doma na dvore tiež z odniekiaľ pochádzajú. S veľkou pravdepodobnosťou z chovu, kde majiteľom ide o to mať čo najviac kuriatok, či sliepok na predaj. Po tom čo nám domáce sliepky znášajú vajíčka niekoľko rokov, končia v polievke, alebo na pekáči. Väčšinou po cca. 2 rokoch, pretože mäso zo starej sliepky je už príliš tuhé. V iných prípadoch je to kvôli tomu, že sliepka býva nejaká "mdlá". To býva často spôsobené zdravotnými problémami, ktoré sú výsledkom prehnaného šľachtenia. Za všetky tie vajíčka, ktoré nám sliepky za svoj život dávajú by sme ich mohli za svoju službu aspoň nechať v kľude dožiť.

 Najlepšou variantou chovu ale stále ostáva bio, či domáci chov.

Zaužívané praktiky domáceho zabíjania sú:

- zakrútenie krku

- podrezanie krku nožom

- odrúbanie hlavy sekerou

"Žiadna sliepka nemá predstavu o tom, aký účel sme jej my ľudia dali. Jediné čo chce, je prežiť svoj život bez zbytočného utrpenia a predčasnej smrti. Tak ako ktorékoľvek iné zviera."

Zdroj: Real fix magazine
Zdroj: Real fix magazine

Zdroje: